Begränsning av farliga ämnen hos vMall

Europaparlamentets RoHS-direktiv (2002/95/EG) begränsar användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter. Expansys är sedan 1 juli 2006 helt i förenlighet med direktivet.

Expansys kräver av sina leverantörer att de utför, efter våra specifikationer, rutinkontroller för att testa produktmaterial och skicka intyg om överensstämmelse med RoHS och andra gällande specifikationer.

Expansys kontrollerar specifikationerna för leverantörer och tillverkare om överensstämmelse av deras produkter via oberoende och ackrediterade provningslaboratorier.

Baserat på dessa åtgärder och våra rutiner och försäkran om överensstämmelse hos våra leverantörer, anser Expansys att våra produkter uppfyller direktivet om begränsning av farliga ämnen och andra krav som begränsar användningen av farliga ämnen i tillverkningen av våra produkter.

Kommentarer