vMall och direktivet om Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE)

vMall gynnar återvinning, behandling och hantering av elektroniskt avfall. Vi har strikta riktlinjer för att garantera att våra produkter och dess förpackningar är helt i enhet med de juridiska krav som ställs av respektive land där vi säljer dem. Detta inkluderar överensstämmelse med WEEE och RoHS-direktiven som antagits av Europeiska Unionen (EU).


Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter

vMall gör följande för att följa dessa direktiv:

vMall kommer registrera produkter som omfattas av WEEE-direktivet, när så är lämpligt och i enlighet med EU’s regler, till de nationella myndigheterna.

vMall arbetar tillsammans med behandlingscentraler och de lokala myndigheterna för att tillhållahanda information som leder till en framgångsrik behandling av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

vMall kommer att tillhandahålla information till återanvändningscentraler, behandlings- och återvinningsanläggningar gällande ny elektriska och elektroniska produkter i enlighet med varje EU-lands bestämmelser och i enlighet med WEEE-direktivet. För ytterligare information, vänligen kontakta vMall via e-mail till contactus@vmall.eu.

Vid utformningen av elektriska och elektroniska produkter som omfattas av WEEE-direktivet, tar vMall hänsyn till kraven när det gäller återvinning, återanvändning och avfallshantering.

VMall produkter som omfattas av WEEE-direktivet, kommer i enlighet med den europeiska standarden EN 50419 att stämplas eller märkas med WEEE-symbolen.

Direktivet om Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter är nu en del av EU’s lagstiftning. Denna lagstiftning syftar till att en tillverkare betalar för insamling, bearbetning och återvinning av avfall från elektriska eller elektroniska produkter. Detta innebär att nätdistributörerna av sådana produkter kommer erbjuda möjligheten att kostnadsfritt skicka tillbaka avfallsprodukter.


Antalet av Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter ökar varje år med 5% vilket gör det till det snabbast växande avfallsflödet i Europa.


De mesta av detta avfall hamnar på sopptippen där bly och andra gifter kan orsaka miljöföroreningar. Detta kan leda till negativa konsekvenser för miljön, djurliv och människors hälsa.


Många elektriska apparater som kastar bort kan repareras eller återvinnas. Återvinning hjälper till att rädda våra begränsade resurser och även minska miljö- och hälsorisker i samband med att skicka elektriska varor till sopptippen.Distributörer av ny elektrisk och elektroniska produkter har en roll att spela för att minska mängden av avfall att hamna på sopptippen. vMall är skyldig enligt dessa bestämmelser att erbjuda sina kunder en möjlighet att skicka tillbaka deras gamla produkt kostnadsfritt när de köper en ny elektronisk produkt av samma sort.

Till exempel, om en kund köpt en ny mobiltelefon från oss måste vi acceptera deras gamla mobiltelefon och hindra den från att sluta på sopptippen genom att kassera den på ett säkert sätt.

Kunden måste returnera sin gamla elektrisk eller elektroniska produkt till oss inom 28 dagar efter köpet av en ny produkt.

För alla produkter köpta på vår hemsida accepterar vi att ta hand om den gamla genom att kunden skickar den till vår distributionscentral C/O Data Select, 136 Edinburgh Avenue, Slough, United Kingdom, SL1 4SS inom 28 dagar efter köpet av en ny produkt.

Enligt WEEE föreskrifter, bör alla nya elektriska varor nu märkas med den överkryssade soptunnan som visas ovan.

Varor markerade med denna symbol visar att de är tillverkade efter den 13 augusti 2005 och ska kasseras separat från hushållssoporna så att de kan återvinnas.

Viktig information till användare inom privata hushåll (eller liknande):

WEEE från privathushåll: WEEE som kommer från privathushåll och WEEE som kommer från handel, industri, institutioner och andra källor, som på grund av sin beskaffenhet och kvantitet är likvärdigt det som kommer från privathushåll.

Förekomsten av WEEE-märkningen eller stämpel (som visas ovan) indikerar att medlemmar och gäster i privata hushåll är ansvariga för en korrekt kassering av WEEE-produkter. Märkta produkter ska inte slängas i hushållssoporna. WEEE-märkta produkter ska separeras och returneras till en utsedd uppsamlingsplats för demontering, återvinning och/eller återanvändning. I vissa fall kan WEEE-märkta produkter returneras till inköpsstället.


En korrekt bortskaffande av WEEE-produkter av hushåll konserverar naturresurser (genom återanvändning och återvinning) och skyddar miljön och människorts hälsa genom en korrekt avfallshantering.

I vissa fall finns det bestraffande åtgärder som din stad, kommun, råd eller medlemsstat i EU kan vidta för icke korrekt bortskaffande av WEEE-produkter.

För mer information om alternativ för bortskaffande av WEEE produkter, vänligen kontakta din kommun och/eller din avfallshanteringtjänst via telefon eller besök ditt lands regeringswebbplats http://www.riksdagen.se/ eller http://naturvardsverket.se/

Kommentarer