vMall-förpackningar

vMall vill med utformningen av våra förpackningar minimera miljöpåverkan. Vi följer Europaparlamentets direktiv om förpackningar och förpackningsavfall (94/62/EC från den 20 december 1994, och ändrad genom 2004/12/EC) och CEN-standarden för packningar (2005/C 44/13). Genom riktlinjer och tack vare ett nära samarbete med våra partners och leverantörer, använder vi ett system av regler, tester och kontroller för att följa gällande lagar och regler, inklusive krav att begränsa användningen av vissa farliga ämnen, trä och återvinningsbara material som ska användas.

Kommentarer