VMall-verpakkingen

vMall wil met het ontwerp van zijn verpakkingen de impact op het milieu beperken. Hierbij wordt voldaan aan de Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval (zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 2004/12/EG) en de CEN-normen inzake verpakking (2005/C 44/13). Via beleidsmaatregelen en dankzij de nauwe samenwerking met onze partners en leveranciers, gebruiken we een systeem van voorschriften, testen en controles om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief vereisten om het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en houtproducten te beperken en recyclebaar materiaal te gebruiken.

Opmerkingen