Beperking van gevaarlijke stoffen bij vMall

De Richtlijn 2002/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS-richtlijn) omvat beperkingen van het gebruik van een aantal gevaarlijke stoffen bij de productie van bepaalde producten. Expansys voldoet sinds 1 juli 2006 volledig aan deze Richtlijn.

Expansys verzoekt zijn leveranciers via het lastenboek routineonderzoek uit te voeren door het productmateriaal te testen en conformiteitsverklaringen in te dienen wat betreft de Richtlijn inzake de beperking van gevaarlijke stoffen en andere toepasselijke specificaties.


Expansys controleert via het lastenboek de leveranciers en fabrikanten inzake de conformiteit van hun producten aan de hand van onafhankelijke en erkende testlaboratoria.

Op grond van deze maatregelen en onze procedures en de conformiteitsverklaringen van leveranciers, beschouwt Expansys dat onze producten voldoen aan de Richtlijn inzake de beperking van gevaarlijke stoffen en andere vereisten die het gebruik van gevaarlijke stoffen beperken bij de productie van onze producten.

Opmerkingen